Säkerhetstips för cyklande barn

Förutom att hitta rätt cykel till ditt barn i djungeln av barncyklar, är det viktigt att du lär barnet cykla säkert och använda hjälm. Här får du som förälder några tips som kan höja säkerheten för ditt cyklande barn.

Bär hjälm

Det finns ett enkelt ordspråk som lyder “Använd huvudet, bär hjälm.”. Hjälmen är den enskild viktigaste och mest effektiva säkerhetsprodukt som finns på marknaden. Den hjälper till att skydda barnet från huvudskador och i värsta fall dödsfall till följd av cykelolyckor.

Hitta rätt hjälmstorlek

Det är viktigt att barnet får en hjälm som har rätt storlek och passform, samt använder den varje gång han eller hon cyklar. När det är dags att köpa en ny hjälm till ditt barn, bör du låta barnet vara med och välja ut sin hjälm. Det ökar nämligen sannolikheten att barnet faktiskt kommer bära den på varje cykeltur.

Se till att hjälmen passar barnets huvud samt att han eller hon vet hur man sätter på sig hjälmen på rätt sätt. Hjälmen bör sitta på toppen av huvudet och vara rak. Den bör varken luta framåt eller bakåt, eller åt någon av sidorna. Hjälmens spänne bör alltid vara fastspänt när barnet cyklar, men inte sitta alltför tight.

Så här kan du kontrollera att hjälmens passform är den rätta:

  • Kontrollera ögonen. Börja med att placera hjälmen på barnets huvud. När barnet tittar upp bör det kunna se hjälmens nederdel, som bör sitta motsvarande bredden av en till två fingrar över ögonbrynen.
  • Kontrollera öronen. Se till så hjälmens spänne formar ett “V” på sidan av respektive öra när det är spänt. Spännet bör sitta ganska tight men ändå bekvämt.
  • Kontrollera munnen. Be barnet öppna munnen så mycket han eller hon kan. Känner barnet hur hjälmen kramar huvudet? Om så inte är fallet, bör du spänna spännet ytterligare och se till så spännet ligger mot barnets haka.

Barncyklar men tänk på säkerheten

Använd rätt hjälm för respektive aktivitet

Barnet bör alltid bära hjälm vid deltagande i olika aktiviteter och sporter på hjul. En cykelhjälm som har korrekt passform kan vara lika effektiv när barnet åker rullskridskor. När barnet istället åker skateboard eller longboard, bör du se till så barnet istället använder en certifierad skateboardhjälm.

Rätt utrustning och underhåll

När du ska titta på barncyklar bör du ta med barnet till cykelbutiken. Du bör välja en cykel som har rätt storlek för barnet och inte en som han eller hon kan växa in i. När barnet sitter på cykelns sade bör fötterna kunna nudda marken. Innan du låter barnet ge sig iväg på sin första cykeltur, bör du se till så cykelns reflexer sitter fast, att bromsarna fungerar och växlingssystemet växlar mjukt, samt att däcken sitter fast ordentligt och har tillräckligt mycket luft.

Om barnet bär långa eller löst åtsittande kläder kan dessa fastna i kedjan eller ekrarna. Du bör därför klä ditt barn på ett sätt som gör cykelturen säker.

Håll ett öga på barnet

Du bör övervaka barnet aktivt tills du är bekväm med att barnet på ett ansvarsfullt sätt kan cykla på egen hand. Alla barn är olika, men det kan vara svårt för barn att avgöra bilars avstånd och hastighet före 10 års ålder. Därför bör du begränsa barnet till att cykla på trottoarer, även om det fortfarande är viktigt att se upp för bilar på garageuppfarter, eller låta ditt barn cykla i parker eller på cykelstigar fram tills barnet är 10 år. Oavsett var barnet cyklar är det viktigt att du lär honom eller henne att vara uppmärksam och se upp för bilar.

Ditt barn bör kunna cykla tillräckligt bra, och ha kunskap om trafikregler, innan du låter barnet cykla i trafik.

Föregå med gott exempel

Barn snappar upp mycket genom att titta på dig som förälder. Det är därför viktigt att ni föräldrar föregår med gott exempel. Bär cykelhjälm, även om du kanske inte gjorde det som barn. Lär också barnen att skapa ögonkontakt med mötande bilister. Som cyklist måste man vara säker på att man blir sedd av föraren och att denne kommer stanna vid övergångsstället.

Instruera dina barn att cykla på rätt sida av vägen, det vill säga höger sida – med trafiken, inte mot den. Be barnet hålla sig så långt åt höger som möjligt utan att cykla på trottoarkanten. Lär också ut handsignaler och berätta hur viktigt det är att följa trafikljusen, samt att stanna vid stoppskyltar. Du bör även lära ditt barn att stanna och se sig om åt vänster, höger och sedan vänster igen innan han eller hon cyklar över övergångsstället, samt att se sig om bakåt innan barnet svänger vänster.