Fotbromsen har länge varit en norm på barncyklar. Man har tidigare förutsatt att barn saknar den koordination som krävs för att använda handbroms, samt förutsatt att handbromsar helt enkelt är farliga.

På senare år har man dock börjat tänka om. Dagens föräldrar har förstått att fotbromsen kan göra det svårare för barnet att lära sig använda handbroms. Fotbromsen leder också till att barnet gärna “slirar” i hög hastighet, och den gör även den redan tunga barncykeln ännu tyngre. Tillverkare av bra barncyklar har nu börjat ge föräldrarna möjligheten att avlägsna fotbromsen, genom att sälja ett paket som innehåller allt som krävs för att göra detta.

Här går vi igenom för- och nackdelarna med såväl fotbromsar som handbromsar, vilket gör att du kan fatta ett välgrundat beslut kring vilken av dessa bromstyper som ska sitta på ditt barns cykel.

Fotbroms eller handbroms?

Fotbroms

Fotbromsen gör det möjligt för barnet att bromsa genom att trampa bakåt på pedalerna. På cyklar utan fotbroms går det att trampa fritt bakåt utan att någonting händer.

Den främsta anledningen till att använda fotbroms på barncyklar är att det inte krävs särskilt hög koordinationsförmåga för att använda den. Handbromsen är svårare för barnet att använda, eftersom den kräver lite övning för att användas på bästa sätt.

Den stora nackdelen med fotbromsar är att de kan försvåra när du försöker lära barnet att cykla. Barn trampar nämligen gärna såväl bakåt som framåt, men fotbromsen gör att cykeln genast stannar när barnet trampar bakåt. Detta kan vara både frustrerande för nybörjarcyklisten och även utgöra en fara. När barnet väl har lärt sig att trampa på pedalerna, kan det gå utmärkt att cykla på trottoaren på en cykel med fotbroms. Det är dock ett misstag att förutsätta att alla barn på barncyklar bara cyklar på trottoaren.

Fotbromsen kommer gärna i vägen när barnet cyklar uppför backar eller i terräng. Fotbromsen har bara två lägen: antingen så är den i, och då bromsar den cykeln, eller så är den inte i. Det gör att barnet lätt kan få sladd på cykeln och att olyckor kan uppstå när han eller hon cyklar i terräng eller uppför branta backar.

Handbroms

Handbromsen består av ett reglage på bägge sidor av styret och vanligtvis bromsok på såväl det främre som det bakre hjulet. Det största problemet med handbromsen är att den kan vara svårt för barnet att använda. Om ditt barn ska använda en cykel med enbart handbroms och ingen fotbroms, bör du se till att bromsreglaget är riktigt bra.

Många kritiker till handbromsen menar att barnet inte har den koordination som krävs för att använda den. Andra menar att det inte alls stämmer, utan att barn så unga som 2,5 år kan lära sig att använda handbroms förutsatt att bromsreglaget lämpar sig för barnet.

Det problem som kan uppstå med handbroms är snarare att barnet gör en rejäl inbromsning och flyger över styret. Därför är det viktigt att han eller hon lär sig bromsa ordentligt med handbroms.

Hybrid: Både fotbroms och handbroms

Många barncyklar har numera såväl fotbroms som handbroms. Detta alternativ kan vara det bästa från de bägge världarna. En cykel med både handbroms och fotbroms innebär att det inte finns en enskild bromstyp som, om den inte fungerar, riskerar att sätta ditt barn på pottkanten. Barnet har alltid möjlighet att använda den bromstyp som han eller hon känner sig mest bekväm med.

Vi rekommenderar att du väljer detta alternativ framför en cykel med enbart fotbroms. Detta då det alltid tar lite tid för barnet att lära sig bromsa med hjälp av handbroms. En cykel med både fotbroms och handbroms ger barnet möjlighet att lära sig använda handbromsen i en tidig ålder.

Fotbroms eller handbroms?