Hjälp ditt barn lära sig cykla

Att lära ditt barn cykla är ett stort steg för såväl barnet som dig själv, i egenskap av cykeltokig förälder. Att lära sig cykla på egen hand, utan stödhjul eller ditt stöd är ett viktigt steg i barnets utveckling. Men det finns stora fallgropar du bör undvika. Här berättar vi hur du på bästa sätt hjälper ditt barn att lära sig cykla.

Det bästa sättet att få ditt barn att börja trampa på en cykel med pedaler är att först låta barnet lära sig grunderna på en balanscykel (gåcykel). Med hjälp av balanscykeln lär barnet sig att balansera och styra en tvåhjulig cykel, men slipper det försvårande momentet att trampa på pedalerna.

Många barn lär sig att cykla med hjälp av stödhjul, men vissa experter rekommenderar inte det tillvägagångssättet. Detta då stödhjulen hjälper till att hålla cykeln upprätt, vilket gör att barnet inte lär sig att luta cykeln för att balansera den.

Så vet du om ditt barn är redo att lära sig cykla

De flesta barn är redo att lära sig cykla när de är mellan 3,5 och 4,5 år gamla. Om barnet ännu inte är redo, kommer du märka det ganska snabbt då barnet inte hyfsat snabbt förstår att han eller hon ska trampa i en cirkelrörelse. Genom att se andra barn cykla kan barnet få en bild av hur det ska gå till. Glöm inte bort att det är djupt rotat i barnet att lära sig gå och springa, men inte att cykla.

Välj ett lämpligt område

Det är viktigt att du väljer ett lämpligt område att lära barnet cykla i. Det kan vara frestande att använda sig av mjukt gräs eftersom det dämpar eventuella fall, men gräs är svårare att cykla på än grus eller asfalt. Det du istället vill ha är ett mjukt och ganska platt underlag, såsom grus eller asfalt, där barnet kan trampa igång cykeln. Det är bra om det finns gott om utrymme för barnet att cykla omkring på, och det ska givetvis långt borta från trafiken.

Ställ in cykeln

Det är viktigt att du har köpt rätt storlek på cykeln. Man bör aldrig köpa en för stor barncykel i förhoppning om att barnet ska “växa in i den”. Sadeln bör vara inställd så barnet kan nudda marken med fötterna när han eller hon sitter på sadeln.

Det kan vara frestande att ställa in sadeln tillräckligt lågt så barnet enkelt kan sätta ner fötterna på marken när han eller hon sitter på cykeln, men det kommer resultera i att det blir svårare för barnet att trampa på pedalerna. Detta då knäna kommer för högt upp och ger en försämrad styrförmåga och balansförmåga.

Börja lektionen

Du som förälder bör inte hålla fast i sadeln eller styret, eftersom du då inte låter barnet balansera cykeln. Du bör heller inte så bakom cykeln med bakhjulet mellan dina ben. Om du ska stödja barnet bör du istället placera dina händer under armhålorna.

När barnet blir bekväm på cykeln kan du gradvis ge mindre stöd. Du bör dock vara redo att ta tag under armhålorna vid behov. När du springer bakom kan du berätta hur barnet ska luta kroppen för att svänga.

Nästa steg är att lära barnet komma iväg på egen hand. Det är också först nu du introducerar hela konceptet med att bromsa cykeln. Du kan göra detta genom att be barnet gå bredvid cykeln och bromsa med hjälp av bromsreglaget för att upptäcka vad som då händer.

Nyckeln till att lära ett barn cykla är till syvene och sist tålamod. Försök och försök igen. Glöm inte hjälmen!