Hur barnet sitter på cykeln spelar en avgörande roll för barnets förmåga att cykla. Precis som på bilar, ger en cykel med ett kort avstånd mellan hjulen och en hög tyngdpunkt att man lättare förlorar balansen och välter. En korrekt utformad cykel med lite längre avstånd mellan fram- och bakhjulet ger cyklisten mer stabilitet och kontroll över cykeln. Även styrets placering bidrar till barnets förmåga att styra cykeln samt hur bekvämt han eller hon upplever det är att cykla.

Så undviker du barncyklar med fel proportioner

För barn som just har lärt sig cykla, eller håller på att lära sig cykla, är generellt sett barncyklar med en lägre tyngdpunkt enklare att balansera. Mindre barn cyklar som bekant ofta i ganska låga hastigheter, vilket i sig gör det svårare att balansera. Därför bör du köpa en cykel som har en något lägre sadelhöjd och ett längre avstånd mellan fram- och bakhjulet än andra cyklar av samma storlek.

Avstånd till styret

Ju mindre avståndet mellan sadeln och styret är, desto mindre är utrymmet för barnet och han eller hon kan i värsta fall slå knäna i styret när det är dags att svänga. Styrets form kan även det göra avståndet mindre och påverka barnets förmåga att styra cykeln. Ett högt styre som är är böjt mot barnet begränsar barnets utrymme på cykeln. Detta är särskilt viktigt för barn som lär sig cykla. Genom att ha tillräckligt mycket utrymme för att kunna luta sig mot styret med sträckta armar, kan barnet få en bättre ställning på cykeln.

Ett styre som istället sitter för lågt ger en mer aggressiv kroppsställning, vilket kan leda till att barnet fortare blir trött samt att nacken utsätts för hårdare belastning. Denna aggressivare ställning kan vara bra för mer äventyrslystna cyklister, men för det genomsnittliga barnet är ett styre med lagom höjd att föredra. När barnet är lite äldre och mer erfaret, kan olika former av styren vara det bästa för barnet beroende på vilken typ av cykling han eller hon vill ägna sig åt. För de allra flesta barn är dock ett rakare eller bara lätt böjt styre att föredra.

Så undviker du barncyklar med fel proportioner